Wholesale KENJITA

11 Products

2pk KENJITA BLK/RED FITNESS TOWELS C/P 24, UPC: 789554862288
$5.00 / unit
Quantity of Cases
( units selected)

JT-6228

3pk KENJITA RESISTANCE FLAT BANDS C/P 24, UPC: 789554862202
$3.00 / unit
Quantity of Cases
( units selected)

JT-6220

KENJITA RED FITNESS POWER BAND C/P 24, UPC: 789554862257
$3.31 / unit
Quantity of Cases
( units selected)

JT-6225

KENJITA RED PREMIUM BOOTY BAND C/P 24, UPC: 789554862226
$3.00 / unit
Quantity of Cases
( units selected)

JT-6222

4pk KENJITA FITNESS HEADBANDS C/P 48, UPC: 789554802390
$1.25 / unit
Quantity of Cases
( units selected)

JT-0239

KENJITA BLK YOGA AND FITNESS SOCKS C/P 24, UPC: 789554802369
$3.00 / unit
Quantity of Cases
( units selected)

JT-0236

KENJITA MULTI-PURPOSE STRETCHING STRAP C/P 24, UPC: 789554802376
$3.00 / unit
Quantity of Cases
( units selected)

JT-0237

KENJITA FITNESS AB WHEEL C/P 24, UPC: 789554862417
$5.75 / unit
Quantity of Cases
( units selected)

JT-6241